PRISER

ER DET SAMME PRIS HVER GANG?


Prisen for forundersøgelsen afhænger udelukkende af, hvornår du sidst har været i klinikken.


Prisen for opfølgende konsultation kommer an på omfanget af den behandling din kiropraktorer vurderer, at der er behov for baseret på hvor mange anatomiske regioner der behandles, behandlingsteknikker, øvelser og kommunikation/rådgivning.

SYGEFORSIKRING DANMARK


For at få tilskud fra sygeforsikringen danmark, kræves at du er medlem inden at din første konsultation. 


Her finder du oversigten over hvor meget der refunderes ved kiropraktikog ved fysioterapi. 

KIROPRAKTIK


Aktuelle priser og tilskud kan findes på Dansk Kiropraktor Forenings hjemmeside HER


Takster og priser for kiropraktisk behandling reguleres hvert år d.1. april og d.1. oktober, og følger landsoverenskomsten, der er forhandlet mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 


Det kræver ingen lægehenvisning at gå til kiropraktor. 

Husk blot dit sygesikringskort, hver gang du besøger os.


Tilskuddet trækkes automatisk fra din regning i klinikken. 

Fysioterapi 


Vores fysioterapeut har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring, og der er således ikke tilskud derfra. 

De fleste sundhedsforsikringer dækker aligevel behandlingen helt eller delvist.

Husk at medbringe din bevilling, eller send den til os på mail info@ kiropraktorgrenaa. dk inden din første konsultation.​

Der kræves ingen lægehenvisning medmindre din sundhedsforsikringen kræver det.​


Hvis du har en tid ved vores fysioterapeut, så husk at medbringe et lagen eller et stort håndklæde. 

Har du en massagetid, så medbring 2 store håndklæder, eller et lagen og et stort håndklæde. 

Fysioterapi

 

Fuldt honorar


Første konsultation

506,72,-

Normal behandling

322,19

Kort behandling

214,81

Udvidet behandling

412,43


Udeblivelse behandling

322,19

Udeblivelse 1.konsultation

506,72

Massage


25 minutter

350 ,-

55 minutter 

550 ,-

Udeblivelse 

350,-/ 550,-

Leje af lagen/ håndklæde

1 stk 25,-

2 stk. 40,-
 


Ultralydsskanning

449,86
K- laser terapi


Første konsultation 

506,72

Opfølgende behandling

364,81

Klippekort på 4x laserkonsultationer

1.000,-

Tillæg til anden behandling

150,-

2 områder, som tillæg til anden behandling

250,-AFBUDSREGLER / UDEBLIVELSE  


Vii tilbyder påmindelse via SMS og mail service, men du er altid selv ansvarlig for at huske din tid.


Ved tider FØR kl. 10.00, skal der meldes afbud dagen før inden lukketid. 

Ved tider EFTER kl. 10.00, skal der meldes afbud inden kl. 09.00 samme morgen. 

Ved for sent afbud/ ej fremmødt, pålægges der gebyr. 


Oplys venligst navn og fødsesldato når du indtaler en besked på tld. 8630 1656, eller sender os en mail på info@kiropraktorgrenaa.dk. 


  ​Ved udeblivelse eller sent afbud ved kiropraktor, pålægges du et udeblivelsesgebyr på 243,- kroner ved opfølgende konsultation og 364,- kroner ved førstegangsbesøg eller forundersøgelse. (Fastlagt af Overenskomsten).


  Ved udeblivelse eller for sent afbud ved fysioterapeut, pålægges du et udeblivelsesgebyr på 322,19,- kroner for opfølgende behandling, og 506,72,- for førstegangsundersøgelse. 


  Ved udeblivelse eller for sent afbud til anden behandling, pålægges du et udeblivelsesgebyr på den fulde pris af den planlagte behandling. 


  Vær opmærksom på at dit forsikringsselskab som regel ikke dækker for udeblivelser eller for sent afbud. 


  Forsikring 


  Vi samarbejder med de fleste forsikringsselskaber.


  Har du en privat sundhedsforsikring, eller har du en via din arbejdsplads, har du været udsat for en ulykke, eller har du kommet til skade, og har en fritids- eller ulykkesforsikring, kan du få delvist eller helt dækket dine udgifter i klinikken.


  Husk at melde skaden inden din tid i klinikken - da ikke alle forsikringer dækker bagudrettet. 


  Klinikken har ved kiropraktisk konsultation:

  ydernummer

  overenskomst med sygesikringen, og kan

  fakturere elektronisk 


  Dermed er klinikken godkendt af langt de fleste af dagens forsikringsselskaber.


  Har vi ikke din bevilling inden første konsultation, afregner du selv med klinikken, hvor du efterfølgende selv skal stå for refundering af dine udgifter ved dit forsikringsselskab. Ved første konsultation, oprettes din online profil, hvor du kan tilgå dine fakturaer. 


  Har du selv modtaget din bevilling, og den ikke indeholder personfølsomme data, bedes du fremsende denne til info@kiropraktorgrenaa.dk forud for din konsultation. 


  Du har selv ansvaret for din forsikring og vilkårene omkring den. Som patient hæfter du selv, hvis dit forsikringsselskab ikke dækker din behandling.