PRISER

KIROPRAKTIK


Aktuelle priser og tilskud kan findes på Dansk Kiropraktor Forenings hjemmeside HER


Takster og priser for kiropraktisk behandling reguleres hvert år d.1. april og d.1. oktober, og følger landsoverenskomsten, der er forhandlet mellem Dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. 


Det kræver ingen lægehenvisning at gå til kiropraktor. 

Husk blot dit sygesikringskort, hver gang du besøger os.


Tilskuddet trækkes automatisk fra din regning i klinikken. 

SYGEFORSIKRING DANMARK


For at få tilskud fra sygeforsikringen danmark, kræves at du er medlem inden at din første konsultation. 


Her finder du oversigten over hvor meget der refunderes ved kiropraktikog ved fysioterapi. 

ER DET SAMME PRIS HVER GANG?


Prisen for forundersøgelsen afhænger udelukkende af, hvornår du sidst har været i klinikken.


Prisen for opfølgende konsultation kommer an på omfanget af den behandling din kiropraktorer vurderer, at der er behov for baseret på hvor mange anatomiske regioner der behandles, behandlingsteknikker, øvelser og kommunikation/rådgivning.

Fysioterapi 


Vores fysioterapeut har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring, og der er således ikke tilskud derfra. 

De fleste sundhedsforsikringer dækker aligevel behandlingen helt eller delvist.

Husk at medbringe en bevilling.​

Der kræves ingen lægehenvisning medmindre din sundhedsforsikringen kræver det.​


Hvis du har en tid ved vores fysioterapeut, så husk at medbringe et lagen eller et stort håndklæde. 

Har du en massagetid, så medbring 2 store håndklæder, eller et lagen og et stort håndklæde. 

Fysioterapi

 

Fuldt honorar


Første konsultation

489,44,-

Normal behandling

311,21,-

Kort behandling

207,48,-

Udvidet behandling

Udeblivelse 

311,21,-

Massage


25 minutter

350 ,-

55 minutter

550 ,-Leje af lagen/ håndklæde

1 stk 25,-

2 stk. 40,-Grenaa Kiropraktik & Sundhed

AFBUD / UDEBLIVELSE  


Husk at melde afbud senest kl. 8.15. samme dag som din behandling, hvis du skulle blive forhindret i at komme til den planlagte konsultation.

Afbuddet skal ske per telefon, mail eller via vores online portal (kun for patienter med logind).


​Ved udeblivelse eller sent afbud ved kiropraktor, pålægges du et udeblivelsesgebyr på 243 kroner ved opfølgende konsultation og 364 kroner ved førstegangsbesøg eller forundersøgelse. 


Ved udeblivelse eller for sent afbud ved fysioterapeut, pålægges du et udeblivelsesgebyr på 311,21 kroner. 


Ved udeblivelse eller for sent afbud ved massør, pålægges du et udeblivelsesgebyr på den fulde pris af den planlagte behandling. 


Vær opmærksom på at dit forsikringsselskab som regel ikke dækker for udeblivelses eller for sent afbud. 


Forsikring 


Vi samarbejder med de fleste forsikringsselskaber.


Har du en privat sundhedsforsikring, eller har du en via din arbejdsplads, har du været udsat for en ulykke, eller har du kommet til skade, og har en fritids- eller ulykkesforsikring, kan du få delvist eller helt dækket dine udgifter i klinikken.


Husk at melde skaden inden din tid i klinikken - da ikke alle forsikringer dækker bagudrettet. 


Klinikken har ved kiropraktisk konsultation:

ydernummer

overenskomst med sygesikringen, og kan

fakturere elektronisk 


Dermed er klinikken godkendt af langt de fleste af dagens forsikringsselskaber.


Har vi ikke din bevilling inden første konsultation, afregner du selv med klinikken, hvor du efterfølgende selv skal stå for refundering af dine udgifter ved dit forsikringsselskab. Ved første konsultation, oprettes din online profil, hvor du kan tilgå dine fakturaer. 


Har du selv modtaget din bevilling, og den ikke indeholder personfølsomme data, bedes du fremsende denne til info@kiropraktorgrenaa.dk forud for din konsultation. 


Du har selv ansvaret for din forsikring og vilkårene omkring den. Som patient hæfter du selv, hvis dit forsikringsselskab ikke dækker din behandling.